Μειωτικη Στηθους

Τεχνικές για την επέμβαση της μειωτικης στηθους

Μειωτικη στηθους Τεχνικές

Η μειωτικη στηθους μπορεί να γίνει με διάφορες χειρουργικές τεχνικές οι οποίες αφορούν τον μίσχο (pedical) του παρεγχύματος του στήθους που θα παραμείνει στο στήθος και θα τροφοδοτεί με αίμα τη θηλή, όταν ο αδένας αποκοπεί.
Η τεχνική που χρησιμοποιείται πλέον είναι η τεχνική μείωσης βασισμένη στον άνω – έσω μίσχο ή superomedial pedical, όπου η θηλαία άλως και η θηλή μετακινούνται σε υψηλότερη θέση, παραμένοντας όμως ενωμένες με τον μίσχο που περιέχει τα νεύρα και τα αγγεία που είναι συνδεδεμένα με αυτά του θώρακα. Η μέθοδος αυτή διατηρεί την αίσθηση της θηλής. Οι άλλες δεν θα μας απασχολήσουν.
Η ίδια η pedical τεχνική συναντάται με διαφορετικά ονόματα, τα οποία ορίζουν τα πρότυπα των τομών:
Η μέθοδος Άγκυρα, η Τ-τομή, Το μοτίβο ανάποδο Τ, η Wise pattern, η vertical (κάθετη), η «Lolipop» (γλυφιτζούρι), η Lejour, η Short-Scar (σύντομη ουλή), η περιθηλαία, η «κλειδαρότρυπα», η « Donut», και η Robertson.
Ουσιαστικά τα ονόματα των μεθόδων αυτών περιγράφουν την θέση και το μήκος των τελικών ουλών.

Μειωτικη στηθους με Λιπογλυτική|Λιποαναρρόφηση

lipoglyptiki-stithous

Στις προσεγγίσεις αυτές η μειωση στηθους επιτυγχάνεται με την αφαίρεση μόνο του λίπους χωρίς να επεμβαίνει ο χειρουργός αλλάζοντας την θέση της θηλαίας άλω. Γίνονται μικροσκοπικές τομές για να εισαχθεί η συσκευή (κάνουλα) της αναρρόφησης. Εκτελείται ως εξωνοσοκομειακή διαδικασία με τοπική νάρκωση.