Βραχιονοπλαστικη

 

Βραχιονοπλαστική – Τεχνικές

Μινι βραχιονοπλαστική

Η επιλογή της τεχνικής βασίζεται στην ποιότητα (ελαστικότητα) του δέρματος, στον βαθμό της χαλάρωσης και στην ποσότητα του λίπους που θα πρέπει να απομακρυνθεί. Ο πλαστικός χειρουργός θα σας βοηθήσει στην επιλογή της τεχνικής ώστε να ταιριάζει με την ανατομία σας και τις προτιμήσεις σας.

Κλασσική βραχιονοπλαστική

Η βραχιονοπλαστική εκτελείται με μία επιμήκη τομή στο εσωτερικό του βραχίονα, η οποία εκτείνεται από την μασχάλη έως τον αγκώνα. Μπορεί να βρίσκεται στο πίσω μέρος του βραχίονα ή στο σημείο όπου κλείνει το χέρι. Αποτελεί μία συνήθη τομή καθώς η ουλή που αφήνει δεν είναι εύκολα ορατή, παρά μόνο κατά την άρση του χεριού.

Μινι βραχιονοπλαστική

Πρόκειται για μία περιορισμένης έκτασης βραχιονοπλαστική, στην οποία η τομή γίνεται στο όριο της μασχάλης. Απευθύνεται σε άτομα με μέτρια χαλαρωση στα χερια και σε άτομα που το χαλαρό δέρμα βρίσκεται κοντά στην περιοχή της μασχάλης. Η τομή αυτή είναι μικροτερη και η ουλή που αφήνει σαφώς λιγότερο εμφανής. Παράλληλα με την μινι βραχιοπλαστικη συνήθως πραγματοποιείται και λιποαναρροφηση για τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Εκτεταμένη βραχιονοπλαστική

Η εκτεταμένη βραχιονοπλαστική πραγματοποιείται στο πλαίσιο της αποκατάστασης των χεριών μετά από μεγάλη απωλεια βαρους. Η τομή είναι παρόμοια με την τομή στην κλασσική βραχιονοπλαστική, εκτείνεται δηλαδή κατά μήκος του βραχίονα, με την διαφορά ότι συμπεριλαμβάνει και την πλευρά του θωρακικού τοιχώματος στην οποία υπάρχει περιττό λίπος και χαλαρό δέρμα. Η μορφή έχει την μορφή ενός Ζ.