Κοιλιοπλαστικη

Μέθοδοι και Τεχνικές

koilioplastiki

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές στην κοιλιοπλαστική οι οποίες συνδέονται με τον βαθμό του δέρματος και του λίπους που πρόκειται να απομακρυνθεί και συνεπώς με το είδος των τομών που θα πραγματοποιηθούν. Η κατάλληλη τεχνική καθορίζεται από τον χειρουργό μετά από την αξιολόγηση του τόνου και της ελαστικότητας του δέρματός σας, καθώς και την πυκνότητα του λίπους και πως αυτό είναι κατανεμημένο στην περιοχή. Οι δύο κύριες τεχνικές για την κοιλιοπλαστική είναι η κλασσική κοιλιοπλαστική και η μινι κοιλιοπλαστική (mini tummy tuck).

Κλασική κοιλιοπλαστική

Με την κλασσική κοιλιοπλαστική αντιμετωπίζεται η μεγάλη χαλάρωση της κοιλιάς και το κοιλιακο λιπος που εντοπίζεται σε ολόκληρη την κοιλιακή χώρα. Οι μύες συσφίγγονται σε μία κάθετη γραμμή και ο ομφαλός μετατίθεται σε νέα θέση.  Η κοιλιοπλαστική μπορεί να γίνει και λαπαροσκοπικά. Η ενδοσκοπική προσέγγιση πραγματοποιείται δια μέσου μίας μικρής τομής στο εφηβαίο και η διόρθωση των μυών γίνεται με την χρήση μικροσκοπικών εργαλείων. Το μεγάλο πλεονέκτημα της λαπαροσκοπικής κοιλιοπλαστικής είναι οι μη ορατές ουλές και η μη αφαίρεση του δέρματος. Είναι μία λιγότερο επεμβατική κοιλιοπλαστική η οποία όμως δεν ενδείκνυται σε περιπτώσεις μεγάλης χαλάρωσης.

 

Μινι κοιλιοπλαστική (mini Tummy tuck)

Με την μινι κοιλιοπλαστική αντιμετωπίζεται η μικρή και μέτρια χαλάρωση της κοιλιάς, η οποία εντοπίζεται κυρίως κάτω από τον ομφαλό. Η mini tummy tuck τεχνική συνήθως απευθύνεται σε άτομα φυσιολογικού βάρους ή κοντά σε αυτό. Στην μινι κοιλιοπλαστική δεν αλλάζει η θέση του ομφαλού και το λίπος αφαιρείται μόνο από το κάτω μέρος της κοιλιάς. Για την επίτευξη των ιδανικών αναλογιών συχνά παράλληλα με την μινι κοιλιοπλαστική πραγματοποιείται και λιποαναρροφηση (Tumescent, με χρήση laser ή cavitation λιποαναρροφηση με χρήση υπερήχων).

 

Κυκλοτερής – Εκτεταμένη Κοιλιοπλαστική

Πρόκειται για μία «επιθετική» χειρουργική προσέγγιση όπου η τομή πραγματοποιείται γύρω από το  σώμα σαν ζώνη, δηλαδή εκτείνεται περιφερειακά της κοιλιάς και αφαιρείται ποσότητα λίπους από τα πλαϊνά, ενώ συμπεριλαμβάνεται και τμήμα της πλάτης.  Η κοιλιοπλαστική αυτή στοχεύει στην βελτίωση του περιγράμματος του σώματος και εκτελείται συνήθως σε ασθενείς μετά από γαστρική παράκαμψη ή άλλη βαριατρική επέμβαση, όπου έχει πραγματωθεί μαζική απωλεια βαρους. Συχνά πραγματοποιείται και ανόρθωση των γλουτών στο ίδιο χειρουργείο.

Κοιλιοπλαστική υψηλής πλευρικής τάσης

Αποτελεί μια προηγμένη τεχνική που διαρκεί αρκετές ώρες (4,5 ή και περισσότερο). Με την κοιλιοπλαστική αυτή συσφίγγονται οι μύες σε μια κάθετη γραμμή.  Εκτός όμως της κατακόρυφης σύσφιξης, οι μύες σφίγγονται και οριζόντια. Το τελικό αποτέλεσμα με την τεχνική αυτή είναι μια εντυπωσιακά επίπεδη κοιλιά, με σημαντικά καθορισμένη μέση.