Κοιλιοπλαστικη

 

Κοιλιοπλαστική Αποτελέσματα

adynath koilia

Τα πρώτα αποτελέσματα από την επέμβαση θα είναι ορατά περίπου έναν μήνα μετά την κοιλιοπλαστική. Τα τελικά αποτελέσματα είναι μόνιμα και θα είναι εμφανή κάποιους μήνες μετά την επέμβαση. Μετά από την κοιλιοπλαστική θα έχετε μία επίπεδη και σφιχτή κοιλιά, ενώ το κοιλιακό σας περίγραμμα θα είναι  σταθερό και σε πλήρη αναλογία με το βάρος σας και τον τύπο του σώματός σας. Η εικόνα του σώματός σας θα δίνει την εντύπωση της απωλειας βαρους. Για να επιτύχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις μετεγχειρητικές οδηγίες με συνέπεια. Για να έχουν διάρκεια τα αποτελέσματα από την κοιλιοπλαστική είναι σημαντικό να διατηρείτε ένα σχετικά σταθερό βάρος. Η αύξηση του βάρους σας και μία πιθανή εγκυμοσύνη είναι πιθανό να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της επέμβασης.

Κοιλιοπλαστική Κόστος

κόστος

Το κόστος της κοιλιοπλαστικής περιλαμβάνει:

  • Την αμοιβή του πλαστικού χειρουργού
  • Το είδος της επέμβασης
  • Την αμοιβή του αναισθησιολόγου
  • Τα χειρουργικά έξοδα του νοσοκομείου ή της κλινικής
  • Τις προεγχειρητικές εξετάσεις
  • Τα μετεγχειρητικά ενδύματα (κορσές)
  • Τα συνταγογραφούμενα φάρμακα

Το κόστος της κοιλιοπλαστικής δεν καλύπτεται από τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία ή τυχόν ιδιωτική ασφάλιση.