Αιδιοπλαστικη

Πως γίνεται η αιδοιοπλαστική;

Αιδοιοπλαστική Επέμβαση

Αιδοιοπλαστική – Τύποι αναισθησίας

Ο συχνότερος τύπος αναισθησίας κατά την αιδοιοπλαστική είναι η τοπική αναισθησία σε συνδυασμό με μέθη. Μπορεί να πραγματοποιηθεί και υπό ολική αναισθησία. Σε κάθε περίπτωση ο χειρουργός θα κρίνει ποιο είδος αναισθησίας είναι κατάλληλο για την περίπτωσή σας, βασισμένος και στις τυχόν συμπληρωματικές επεμβάσεις που θα γίνουν (πχ. λιποαναρροφηση, λιπομεταφορά, λιπογλυπτικη).  Η αναισθησία όταν πραγματοποιείται από έμπειρο αναισθησιολόγο και σε κατάλληλα εξοπλισμένη κλινική είναι εξαιρετικά ασφαλής.

Αιδοιοπλαστική Επέμβαση

Αρχικά ο ασθενής τοποθετείται σε ύπτια θέση και στο αιδοιο τοποθετείται αντιβιοτικό. Ο πλαστικός χειρουργός εκτελεί τις μικροσκοπικές τομές για να αφαιρεθεί στην συνέχεια η περίσσεια του ιστού. Με ένα ειδικό χειρουργικό εργαλείο πραγματοποιείται η αιμόσταση (παύση της αιμορραγίας).  Ανάλογα με τις ανάγκες της ασθενούς οι τομές μπορεί να πραγματοποιηθούν στις άκρες των χειλιών ή στην μεσαία και πλάγια περιοχή των χειλιών. Ένας συνδυασμός των δύο τομών εκτελείται σε περιπτώσεις ασθενών που παρουσιάζουν περιττές αναδιπλώσεις (ψευδοχείλη) ανάμεσα στα εσωτερικά και τα εσωτερικά χείλη του αιδοιου. Στην συνέχεια το δέρμα ή/και το λίπος αποσπώνται και ο πλαστικός χειρουργός συγκλίνει τα χείλη με απορροφήσιμα ράμματα.

Αιδοιοπλαστική – Επιπλοκές

Οι επιπλοκές στην αιδοιοπλαστική είναι πολύ σπάνιες. Ακολουθείστε τις προεγχειρητικές και μετεγχειρητικές οδηγίες του πλαστικού σας χειρουργού για να ελαχιστοποιήσετε τους πιθανούς κινδύνους.

 

Μόλυνση και Λοίμωξη. Η λοίμωξη προλαμβάνεται με τοπικό αντιβιοτικό στην περιοχή πριν από την επέμβαση και εάν συμβεί αντιμετωπίζεται με αντιβιοτική αγωγή δια στόματος.

Αιμορραγία. Η αιμορραγία αντιμετωπίζεται κατά την διάρκεια του χειρουργείου ή μετά με την χορήγηση αντιβίωσης.

Σχετικές επεμβάσεις με την αιδοιοπλαστική

Λιποαναρροφηση

Η συχνότερη επέμβαση που δύναται να πραγματοποιηθεί  παράλληλα με την αιδοιοπλαστική είναι η λιποαναρρόφηση η οποία στοχεύει στην  απομάκρυνση του περιττού λίπους από το εφηβαίο, γεγονός που συμβάλλει στην συνολική βελτίωση της εικόνας της ηβικής περιοχής.

Άλλες σχετικές επεμβάσεις είναι η λιπομεταφορά και η λιπογλυπτική σε περιπτώσεις αύξησης των χείλεων του αιδοίου.