Λιποαναρροφηση

Μέθοδοι και Τεχνικές

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές για την λιποαναρρόφηση . Γενικά είναι μία επέμβαση ανώδυνη η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με τοπική ή ολική αναισθησία. Ορισμένες τεχνικές θεωρούνται ως οι πλέον ασφαλείς, ενώ ορισμένες έχουν αναγνωριστεί ως πρότυπα φροντίδας σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως είναι η λιποαναρρόφηση  Tumescent. Η λιποαναρρόφηση  Tumescent που είναι και η πιο διαδεδομένη, παρέχει τοπική αναισθησία σε μεγάλους όγκους του υποδόριου λίπους και έτσι επιτρέπει την λιποαναρρόφηση  με τοπική αναισθησία.

Η λιποαναρρόφηση  vaser lipo (υπέρηχοι) ή η smart lipo λιποαναρρόφηση  με laser  γίνονται για να βοηθήσουν την λιποαναρρόφηση  σε ορισμένες περιοχές που δεν θα ανταποκρίνονταν καλά σε μία συμβατική θεραπεία. Η κατάλληλη τεχνική είναι εξατομικευμένη και καθορίζεται από τον πλαστικό χειρουργό μετά από την αξιολόγηση:

  • του τόνου του δέρματος
  • της ελαστικότητας του δέρματος
  • την πυκνότητα του λίπους και
  • τον τρόπο που το λίπος είναι κατανεμημένο στην περιοχή

Οι τεχνικές είναι τρεις:

 επεμβατικές:

  1. Λιποαναρρόφηση Tumescent
  2. Λιποαναρρόφηση vaser lipo, με την χρήση υπερήχων (αναιμακτη λιποαναρροφηση)

μη επεμβατική:

  1. Λιποαναρρόφηση με laser ή smart lipo

 

Λιποαναρρόφηση  Tumescent

Η λιποαναρρόφηση  Tumescent  πραγματοποιείται σαν την παραδοσιακή λιποαναρρόφηση  με την διαφορά ότι στην περιοχή όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η αναρρόφηση του λίπους, εγχέεται με ένεση μία ποσότητα αραιωμένου διαλύματος λιδοκαΐνης, δηλαδή τοπικού αναισθητικού και επινεφρίνης εντός του υποδόριου λίπους. Με τον τρόπο αυτό η περιοχή να πρήζεται και να μένει σταθερή και τεντωμένη. Τα οφέλη με την λιποαναρρόφηση  Tumescent είναι πολλαπλά καθώς παρέχει τοπική αναισθησία, επιτυγχάνει την συστολή των τριχοειδών αγγείων και αποτρέπει την απώλεια του αίματος. Η τεχνική  Tumescent  δηλαδή προσφέρει μία λιποαναρρόφηση  σχεδόν εντελώς αναίμακτη. Κατόπιν με την χρήση μικροκάνουλας αναρροφάται το λίπος. Η μικροκάνουλα προσφέρει στον πλαστικό χειρουργό μεγαλύτερο έλεγχο και ακρίβεια κατά την αναρρόφηση.

Λιποαναρρόφηση  με laser (smart lipo)

Η λιποαναρρόφηση  με laser αναπτύχθηκε ως ενναλακτική για την παραδοσιακή  λιποαναρρόφηση  και την λιποαναρρόφηση  Tumescent. Ακόμη αναπτύχθηκε ώστε να βοηθήσει τον πλαστικό χειρουργό να στοχεύει σε συγκεκριμένα σημεία όπου ήταν δύσκολη η πρόσβαση με τις παραδοσιακές τεχνικές. Με την θερμότητα από την χρήση των ακτινών laser το στοχευμένο λίπος υγροποιείται και διευκολύνεται έτσι η διαδικασία της αναρρόφησής του. Τα πλεονεκτήματα με την smart lipo είναι οι μικροσκοπικές τομές, και ο μικρότερος χρόνος επούλωσης, αφού το laser είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να στοχεύει κατευθείαν στα λιπώδη κύτταρα προστατεύοντας τον μυϊκό ιστό και τα νεύρα. Η smart lipo είναι μία πιο ανώδυνη τεχνική που απευθύνεται όμως σε μικρότερες περιοχές του σώματος.

Λιποαναρρόφηση vaser lipo (υπέρηχοι)

Η λιποαναρρόφηση vaser lipo επίσης αναπτύχθηκε ως μία ενναλακτική τεχνική των παραδοσιακών τρόπων λιποαναρρόφησης και αποτελεί μια αναιμακτη λιποαναρροφηση. Στην λιποαναρρόφηση  vaser χρησιμοποιούνται υπέρηχοι υψηλής συχνότητας για να «σπάσουν» τα λιπώδη κύτταρα. Ο πλαστικός χειρουργός εισάγει τους υπερηχητικούς αισθητήρες οι οποίοι δονούνται και χαλαρώνουν τους ιστούς του λίπους. Το λίπος στην συνέχεια αναρροφάται. H vaser lipo ή cavitation συχνά χρησιμοποιείται ως υποβοηθητική στην λιποαναρρόφηση Tumescent. Ο συνδυασμός των δύο τεχνικών οδηγεί σε μία σχετικά αναιμακτη λιποαναρρόφηση. Ως αυτόνομη μέθοδος η vaser lipo (cavitation) απευθύνεται σε συγκεκριμένα και μικρής έκτασης σημεία του σώματος. Η χρήση της γίνεται περισσότερο για την βελτίωση του περιγράμματος και όχι για την αφαίρεση μεγάλης ποσότητας λίπους. Αποτελεί ωστόσο μία εντελώς αναιμακτη λιποαναρρόφηση  καθώς δεν πραγματοποιείται αναρρόφηση του λίπους και απαιτεί τοπική μόνο αναισθησία. Εφεδρική της  vaser lipo είναι η 4d λιποαναρρόφηση  κατά την οποία μεγαλύτερο λίπος αφαιρείται από την καθορισμένη περιοχή και αναλόγως αυξάνεται ο χρόνος αποθεραπείας.