Λιποαναρροφηση

Λιποαναρρόφηση Αποτελέσματα

Η βελτίωση του περιγράμματος του σώματος είναι συνήθως αισθητή αμέσως μετά την επέμβαση. Τα πλήρη αποτελέσματα από την λιποαναρρόφηση  δεν είναι ορατά παρά μετά από έναν έως έξι μήνες. Θα πρέπει να έχετε ρεαλιστικές προσδοκίες. Τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην λιποαναρρόφηση  σχετίζονται με την ελαστικότητα του δέρματος. Με την λιποαναρρόφηση  αφαιρείται μόνο το λίπος αλλά το βάρος δεν επηρεάζεται. Παρόλα αυτά με την χάραξη τους περιγράμματος που επιτυγχάνεται με την λιποαναρρόφηση  η εικόνα του σώματος  μπορεί να δώσει την εντύπωση της απώλειας βάρους.

 

Λιποαναρρόφηση – Κόστος

Λιποαναρρόφηση Αποτελέσματα

Το τελικό κόστος περιλαμβάνει:

  • Την αμοιβή του πλαστικού χειρουργού
  • Το είδος της επέμβασης και των τεχνικών
  • Την αμοιβή του αναισθησιολόγου
  • Τα χειρουργικά έξοδα του νοσοκομείου ή της κλινικής
  • Τις προεγχειρητικές εξετάσεις
  • Τα μετα-χειρουργικά ενδύματα
  • Τα συνταγογραφούμενα φάρμακα

Ακόμα το κόστος της λιποαναρρόφησης εξαρτάται από το σημείο του σώματος, και την έκταση που πραγματοποιείται. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, το κοστος  δεν καλύπτεται από τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία ή την ιδιωτική ασφάλιση. Πάντως καθώς τα συμβόλαια ασφάλισης ποικίλλουν συνίσταται να ελέγξετε προσεκτικά το περιεχόμενό του συμβολαίου σας για πιθανή κάλυψη μέρους των εξόδων.