Τι είναι η κυκλοτερής κοιλιοπλαστική;

κυκλοτερής κοιλιοπλαστική

H κυκλοτερής κοιλιοπλαστική αποτελεί μία πλαστική χειρουργική επέμβαση που στοχεύει στην αφαίρεση του περιττού δέρματος και την ενίσχυση των αποδυναμωμένων μυών της κοιλιάς, μετά από μαζική απώλεια βάρους. Ονομάζεται κυκλοτερής γιατί περιλαμβάνει την μέση και τα πλαϊνά της κοιλιάς, αγκαλιάζοντας δηλαδή το σώμα σαν ζώνη.
«Δείχνεις υπέροχος»
Μετά από την απώλεια πολλών κιλών οι περισσότεροι άνθρωποι δέχονται πολλές φιλοφρονήσεις από το οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον. Ωστόσο οι ίδιοι μπορεί να μη νιώθουν και τόσο υπέροχα. Πριν το άτομο απωλέσει βάρος η τυπική κατανομή του λίπους είναι να εντοπίζεται αυτό αυξημένο στην κοιλιακή χώρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υπερβολική περίσσεια δέρματος μετά. Η σύσφιξη και η αφαίρεση του επιπλέον δέρματος κρίνεται εν πολλοίς αναγκαία για πρακτικούς λόγους, όπως η αποφυγή εξανθημάτων και ερεθισμών, η επιλογή ρούχων, αλλά και για ψυχολογικούς λόγους. Η κυκλοτερής κοιλιοπλαστική είναι ένα ακόμη βήμα που οδηγεί σε μία πιο ευτυχισμένη και υγιέστερη ζωή.

 

Κυκλοτερής Κοιλιοπλαστική Πλεονεκτήματα

Με την κυκλοτερή κοιλιοπλαστική επιτυγχάνεται ένα πιο ομαλό και σταθερό περίγραμμα της περιοχής της κοιλιάς ενώ παράλληλα τονίζονται οι κοιλιακοί μύες. Από τα σημαντικότερα οφέλη είναι ότι το άτομο ανακτά την αυτοπεποίθησή του καθώς το σώμα του είναι φυσιολογικό και υγειές. Το κύριο πλεονέκτημα της κυκλοτερούς κοιλιοπλαστικής είναι ότι περιλαμβάνει και άλλα σημεία εκτός από την κοιλιά όπου εντοπίζεται περίσσεια δέρματος, όπως είναι η μέση και το «σωσίβιο» στο πλάι της κοιλιάς. Ακόμα καθώς απομακρύνεται μεγάλη ποσότητα δέρματος βελτιώνεται σημαντικά και η εικόνα των ραγάδων της περιοχής.

Περιορισμοί κατά την κυκλοτερή κοιλιοπλαστικη

Η κυκλοτερής κοιλιοπλαστική δεν απευθύνεται σε άτομα που σχεδιάζουν να χάσουν βάρος ή βρίσκονται στο μέσον μίας δίαιτας. Ακόμη αν το λίπος είναι έντονο συνίσταται να προχωρήσετε πρώτα σε λιποαναρρόφηση και κατόπιν στην κοιλιοπλαστική.