Γυναικομαστια – Ανδρικη μεγαλομαστια

Υποδόρια Μαστεκτομή

Υποδόρια Μαστεκτομή

Υποδόρια Μαστεκτομή – Τύποι αναισθησίας

  • Τοπική
  • Με μέθη (ενδοφλέβια νάρκωση)

που είναι και οι συνηθέστερες, και

  • Ολική αναισθησία

Αναλόγως την περιπτώση της γυναικομαστίας και την τεχνική που ακολουθείται επιλέγεται και το είδος της αναισθησίας. Η λιποαναρροφηση συνήθως γίνεται με τοπική αναισθησία ή καταστολή ενώ κατά την μαστεκτομή γίνεται γενική αναισθησία.

 

Πού θα γίνει η επέμβαση της υποδόριας μαστεκτομής

Η πλαστική χειρουργική επέμβαση για την Γυναικομαστία θα πραγματοποιηθεί στην χειρουργική αίθουσα του νοσοκομείου ή της κλινικής που συνεργάζεται ο πλαστικός χειρουργός. Πριν από την επέμβαση για την γυναικομαστίας  θα συναντηθείτε με τον χειρουργό σας, τον αναισθησιολόγο και το νοσηλευτικό προσωπικό.

Υποδόρια Μαστεκτομή – Επέμβαση

Αρχικά χορηγείται η αναισθησία, η οποία είναι είτε ολική είτε τοπική με ενδοφλέβια νάρκωση. Στην συνέχεια ο πλαστικός χειρουργός πραγματοποιεί μία ελλειπτική, ημισεληνοειδή τομή στο σύνορο μεταξύ θηλής (άλως) και του κανονικού δέρματος. Από το σημείο αυτό ο πλαστικός χειρουργός απομακρύνει την περίσσεια του παρεγχύματος, δηλαδή την περίσσεια του ιστού και του λίπους και στην συνέχεια πραγματοποιεί τα ράμματα. Κατά την διαδικασία μπορεί να  τοποθετηθεί ένας μικρός σωλήνας παροχετεύσεων για να αποστραγγίζει το πλεονάζον αίμα και τα υγρά. Η επέμβαση έχει διάρκεια από 1-2 ώρες και εξαρτάται από τον αριθμό των τομών και την ποσότητα του ιστού ή δέρματος αν απαιτείται, που χρειάζεται να αφαιρεθεί. Ακόμα ο χειρουργός είναι πιθανόν να κάνει χρήση ενός ενδοσκοπίου για μεγαλύτερη ακρίβεια. Τέλος, το στήθος καλύπτεται με ειδικό επίδεσμο.

 

Επιπλοκές επέμβασης

Αιμορραγία μετά την χειρουργική επέμβαση – αιμάτωμα

Πρόκειται για συσσώρευση του αίματος η οποία προκαλεί υπερβολική διόγκωση του μαστού μετά την επέμβαση. Συμβαίνει σε άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση και σε άτομα που δεν ακολουθούν τις προεγχειρητικές και μετεγχειρητικές οδηγίες του πλαστικού χειρουργού. Προλαμβάνεται με το να σταματήσει ο ασθενής την λήψη: Ασπιρίνης και αντιπηκτικών, συμπληρωμάτων διατροφής και αναβολικών στεροειδών. Η διόρθωσή του γίνεται χειρουργικά.

Συλλογή υγρού

Πρόκειται για συσσώρευση υγρού το οποίο προκαλεί υπερβολική διόγκωση του μαστού μετά την επέμβαση. Προλαμβάνεται και αντιμετωπίζεται ομοίως με το αιμάτωμα.

Μόλυνση/Λοίμωξη

Προλαμβάνεται με την χορήγηση αντιβιοτικών τοπικά στο τραύμα/τομή. Η καλή φυσική κατάσταση του ασθενούς είναι σημαντική για την αποφυγή μόλυνσης καθώς και η τήρηση των κανόνων υγιεινής κατά και μετά την επέμβαση.

Αντίδραση στην αναισθησία

Η πιο συχνή αντίδραση στην αναισθησία είναι η αλλεργική αντίδραση. Αντιμετωπίζεται άμεσα από τον αναισθησιολόγο. Είναι πολύ σημαντικό την αναισθησία να χειριστεί ειδικά εκπαιδευμένος αναισθησιολόγος.

Αρτηριακή θρόμβωση του αίματος

Είναι ο σχηματισμός ενός θρόμβου αίματος μέσα σε ένα αγγείο το οποίο εμποδίζει την ροή του αίματος. Η διακοπή του καπνίσματος, η άσκηση, η καταπολέμηση του στρες και η φαρμακευτική αγωγή  πριν από την επέμβαση αποτελούν προληπτικούς παράγοντες για την αποφυγή της θρόμβωσης.

Ανεπιθύμητα αποτελέσματα από την επέμβαση

Ουλές

Οι ουλές από την λιποαναρροφηση είναι αδιόρατες αφότου επουλωθούν. Η μαστεκτομή αφήνει ορατά σημάδια στο στήθος. Το πόσο έντονα θα είναι τα σημάδια ποικίλλει ανάλογα με το άτομο και το είδος της τομής. Οι ουλές μπορούν να διορθωθούν με κάποιες επεμβατικές διαδικασίες όπως το laser και οι ενέσιμες εγχύσεις Kenalog (Τριαμσινολόνη) τοπικά. Για την πρόληψη των ουλών συστήνεται η χρήση ταινιών-steri stripes μετά την επέμβαση.

Μεγάλες θηλές

Προλαμβάνεται κατά την διάρκεια της επέμβασης συνήθως με λέπτυνση της θηλαίας άλω.

Πτώση θηλής(άλως) ή στήθους

Η πτώση μπορεί να είναι στατική, όταν δηλαδή ο θωρακικός μυς είναι χαλαρός. Αυτή είναι και η σοβαρότερη μορφή πτώσης και συνήθως απαιτείται διόρθωση. Υπάρχει και η δυναμική πτώση που παρατηρείται όταν ο ασθενής σηκώνει το χέρι του ή λυγίζει τον θωρακικό μυ αλλά σπάνια απαιτεί διόρθωση καθώς δεν είναι ενοχλητική. Η πτώση διορθώνεται με μεταφορά λίπους ή και δέρματος και με ενέσιμες εγχύσεις υλικού πληρώσεων (γεμίσματος).

Απώλεια της αίσθησης στις θηλές ή το στήθος

Είναι προσωρινή κατάσταση και βελτιώνεται στο διάστημα λίγων μηνών.