Αποκατασταση Σωματος μετα απο απωλεια βαρους

Ποιες είναι οι κύριες επεμβάσεις κατά την αποκατάσταση σώματος

Οι κυριότερες επεμβάσεις που αφορούν στην αποκατάσταση του σώματος μετά από μεγάλη απώλεια βάρους είναι:

  • Κυκλοτερής κοιλιοπλαστικη
  • Ανόρθωση έσω επιφάνειας μηρού (thigh lift)
  • Ανδρική μεγαλομαστία (gynecomasty)
  • Λιπογλυπτική
  • Βραχιονοπλαστική